Privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
  verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Miša Halčáková en Petra Nell zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruik en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in een dossier. De bewaartermijn is 15 jaar. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Wij slaan persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten noodzakelijk zijn. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor facturatie en informeren via mail en nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden wil informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookie statement

Dit statement beschrijft de cookies waarvan Miša Halčáková en Petra Nell gebruik maken via de website www.leermijbegrijpen.nl. Als je de website bezoekt kan er informatie worden opgeslagen op jouw computer in de vorm van een cookie, functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen. Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de websites, maken Miša Halčáková en Petra Nell gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden gegevens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Miša Halčáková en Petra Nell verstrekt. Zij krijgen op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website of dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan Google Analytics deze informatie aan derden verstrekken.

Website www.taalvoortaal.com

Deze verklaring is van toepassing op www.leermijbegrijpen.nl

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je hebt recht op inzage van dossiers. Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@leermijbegrijpen.nl.